Packing List Là Gì?

Packing List còn được gọi là phiếu đóng gói / bảng kê / phiếu chi tiết hàng hóa danh sách hàng

Local charges là gì?

Local charges là phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng

Liên kết hữu ích

Relate articles

GỌI NGAY

Scroll to Top