DEM, DET, Storage Là Gì? Phí Lưu Container Demurrage, Detention.

DEM là gì và DET là gì, tương ứng với 3 chữ viết tắt đầu tiên của Demurrage và Detention. DEM là phí lưu container tại bãi do hãng tàu thu, DET là phí lưu container tại kho do hãng tàu thu. Còn phí Storage là phí lưu cont tại bãi do cảng thu trực tiếp từ khách hàng. Những phí này thu là do lỗi của khách hàng chậm trễ/sớm trong việc sử dụng tài sản container của hãng tàu và chiếm dụng thời gian lưu container tại bãi của cảng.

Trong một số trường hợp chứ không phải hầu hết thì có thể phát sinh thêm phí Storage Charge cảng sẽ thu trực tiếp chủ hàng, phí Storage charge có liên quan chặt chẽ đến phí DEM.

Sơ bộ chúng ta có thể tóm tắt 3 nghĩa trên như sau:

 DEM – Demurrage: Phí lưu container tại bãi(cảng). Khách hàng đóng trực tiếp cho hãng. 

DET – Detention: Phí lưu container tại kho của khách hàng. Khách hàng đóng trực tiếp cho hãng tàu.

Storage Charge: Phí lưu container tại cảng mà khách hàng đóng trực tiếp cho cảng

Một Số Chú Ý và Kinh Nghiệm Về DEM/DET

 • Thời gian miễn phí DEM và DET thường tính luôn cho cả ngày nghỉ thứ 7, Chủ Nhật và Ngày Lễ. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới có sự linh động cho khách hàng.
 • Đóng hàng tại bãi sẽ không phải chịu phí DET.
 • Phí DEM/DET có mức phí khác nhau phụ thuộc vào mỗi hãng tàu.
 • Phí DEM/DET/Storage được tính phụ thuộc vào số ngày bị trễ, chủng loại, kích thước container thường container lạnh thu phí này cao hơn rất nhiều.
 • Bạn có thể xin thêm hạn miễn phí với phí DEM và DET nếu: Chính sách hãng tàu có áp dụng, uy lực của khách hàng như số lượng volume hàng tháng, mối quan hệ với hãng, …
 • Chú ý việc booking hàng, dù bạn làm hợp đồng theo điều kiện nào trong incoterm cũng nên hỏi cả phí thời gian miễn phí DEM và DET tại cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng.

Một Số Lý Do Dẫn Đến Phí DEM và DET

 • Sai thông tin chứng từ
 • Nhận chứng từ trễ.
 • Mất chứng từ
 • Khai quan và kiểm tra hàng hóa chậm
 • Giải phóng hàng ở điểm đích chậm
 • Không tiếp cận được người nhận hàng
Scroll to Top