Local charges là gì?

Local charges là phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng, điều này có nghĩa một lô hàng thì phí local charges cả shiper và consignee phải đóng. Local charges được thu theo hãng tàu và cảng, mỗi hãng tàu có sự chênh lệch khác nhau về phí local charges.

Trong vận chuyển hàng hóa đường biển có một số phí local charges như sau:

Tại cảng load hàng (Phí này shipper trả):

  • Phí xếp dỡ hàng hóa ( THC – Terminal Handling Charge)
  • Phí Seal
  • Phí bill
  • Phí telex release

Tại cảng đến (Phí này người nhận hàng consignee trả ) :

  • Phí D/O
  • Phí CFS ( vận chuyển hàng lẻ)

Ngoài ra còn một số loại phí như: Cleaning container fee (phí vệ sinh container), Labour fee (Phí bốc xếp), X-Ray (phí soi hàng), Handling fee (Phí xử lý hàng hóa), TCS fee, Facility fee ….

Kết luận: Phí local charges thường hãng tàu sẽ thu, và phí này sẽ được chia sẽ giữa hãng tàu và cảng. Cả người nhận hàng và người gởi hàng đều phải đóng phí này.

Scroll to Top